Allround thuiszorg, geheel
passend bij uw wens

Bij King Thuiszorg luisteren we naar uw zorgwens. Wij zetten vervolgens een passende, gecertificeerde medewerker in om uw zorgwens te vervullen. Wij werken met vaste teams, zodat de zorgbehoevende steeds weer dezelfde gezichten zal zien.

Pijl
Sfeerfoto Sfeerfoto

Zorgcoach

“Gelukkig worden wij ouder”, het zorgen voor een familielid is zowel een dankbare als een overweldigende taak, maar King Thuiszorg is er om u hierbij te helpen. Onze zorgcoaches helpen families bij het in kaart brengen van alle benodigde componenten voor een succesvolle en langdurige zorg thuis.

Wij bieden ook begeleiding en gesprekken aan tijdens de overgangsfase in de zorg, zodat u de liefdevolle en zorgzame band met uw geliefden kunt behouden.

Pijl
Begeleiding
Ouderenzorg

Ouderenzorg

Nederland vergrijst. Een groeiende groep ouderen krijgt in toenemende mate te maken met de uitdagingen van het op latere leeftijd zelfstandig blijven wonen. Dit kan leiden tot spanningen, onveilige situaties en zelfs sociaal isolement. In de praktijk ervaren onze zorgverleners dat het verzoek om hulp veel verschillende redenen en achtergronden kent. De zorgverleners van King zorgen voor een luisterend oor, aandacht en respect waardoor ouderen op de manier die bij hen past kunnen omgaan met de veranderingen in hun leef- en woonomgeving.

Ouderenzorg

Hulp in de huishouding

Wij doen voor u het hele huishouden. Waar mogelijk doen we het samen dat is wel zo prettige en bevordert ook het sociale aspect. Van schoonmaak tot het bereiden van de maaltijden.

Harmonie, passie, respect, aandacht en zorgvuldigheid zijn onze sleutelwoorden. Zo bieden wij allround zorg.

Pijl
Hulp in de huishouding
Palliative zorg

Ambulante begeleiding

Ambulante zorg wordt ook wel extramurale zorg genoemd. Extramuraal betekent eigenlijk ‘buiten de muren’. Dit houdt in dat ambulante zorg geleverd wordt buiten de muren van een instelling. Hierbij gaat het niet om één vorm van zorg, maar het kan van alles zijn: psychiatrische hulp, psychologische hulp, dagbesteding in de psychiatrie, thuiszorg of zorg bij een polikliniek. De patiënt is voor korte tijd bij een verpleegkundige, arts of specialist en hoeft niet te overnachten in een instelling.

Bij King Thuiszorg staat de kwaliteit van leven voorop, een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Ambulante zorg stelt mensen in staat om langer zelfstandig thuis te wonen, ondanks een zorgvraag. De Nederlandse overheid stimuleert zelfstandigheid en zelfredzaamheid en dat is met (soms intensieve) ambulante zorg mogelijk.

De begeleiding richt zich op:

- Ondersteuning bij het zorgen voor jezelf, je huishouden en het regelen van administratie.
- Vinden van balans tussen inspanning en ontspanning.
- Cliënten worden getraind van vaardigheden die je nodig hebt om te kunnen koken, de was te doen en zelfstandig te zijn in het dagelijks leven.
- Coaching in je contact met het onderhouden van je netwerk. We ondersteunen je in je rol.

De gevolgen van ambulante zorg veranderen niet alleen het leven van de cliënt, maar ook voor de familie en geliefden. Bij King Thuiszorg weten goed opgeleide zorgverleners hoe ze hier mee om moeten gaan.

Wij helpen u en uw naasten door er te zijn, een luisterend oor te bieden en door respect te tonen voor de verandering in uw leefomgeving.

Pijl

Jeugd & Gezinshulp thuis

Soms heeft een gezin problemen. Lukt het opvoeden niet goed of zijn er zorgen over het gedrag en de ontwikkeling van een kind? Dan bieden wij hulp Thuis. We komen bij het gezin en samen bespreken we welke hulp nodig is. In overleg betrekken we alle gezinsleden bij de gesprekken en ook bijvoorbeeld familie, vrienden, wijkteam of huisarts. We helpen het gezin om weer zelfstandig verder te gaan. Belangrijk is dat het kind weer veilig en zo normaal mogelijk opgroeit.

Jeugd & Gezinshulp thuis is voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar, waar meerdere problemen spelen. De hulpverlener komt bij het gezin thuis en bespreekt met het gezin welke hulp nodig is. De hulp is ook gericht op gezinstaken die problemen geven en de opvoeding belemmeren. Zoals het huishouden, de financiën en contact met instanties. De hulpverlener zoekt samen met het gezin naar oplossingen. De oorzaken van de problemen worden aangepakt. Ouders leren in hun kracht te staan, zodat ze weer vertrouwen krijgen in de opvoeding van hun kind. De positieve dingen in het gezin worden sterker gemaakt, zodat het kind zich weer goed en veilig kan ontwikkelen.

Contact opnemen

Zorg aanvragen is geheel vrijblijvend. Na uw bericht komen we graag een keer langs om kennis te maken en een plan op te stellen voor passende thuiszorg!

Bellen
Mailen
We zullen contact met u opnemen via de telefoon.
Graag horen wij kort waar u naar op zoek bent.
Kosten en vergoeding

Kosten en vergoeding

King Thuiszorg biedt zorg in de vorm van hulp in de huishouding en Ambulante begeleiding. Afhankelijk van uw situatie wordt de thuiszorg vanuit de Persoonsgebonden Budget (PGB) betaald.

Valt de zorg onder de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO), dan kan King Thuiszorg u ook ondersteuning bieden. De hoogte van uw eigen bijdrage kunt u berekenen via de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op of gebruik het contactformulier. Wij nemen zo snel mogelijk persoonlijk contact met u op.

Pijl