Kosten en vergoeding

King Thuiszorg biedt zorg in de vorm van verpleging, verzorging en begeleiding onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) voorheen bekend als de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ).
Afhankelijk van uw situatie wordt de thuiszorg vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) of Wet Langdurige Zorg (WLZ) betaald. De verpleging en persoonlijke verzorging vallen onder de ZVW. Dit betekent dat de kosten worden vergoed vanuit uw basisverzekering. Hiervoor is geen eigen risico en geen eigen bijdrage van toepassing. U betaalt dus niets extra wanneer u thuis verpleging of verzorging ontvangt.

Valt de zorg onder een indicatie van de Zorgverzekeringswet (ZVW) of binnen de Wet Langdurig Zorg (WLZ) en binnen de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) dan kan King Thuiszorg u ook ondersteuning bieden. De hoogte van uw eigen bijdrage kun u berekenen via de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op of gebruik het contactformulier. Wij nemen zo snel mogelijk persoonlijk contact met u op.

© 2020 King Thuiszorg
Powered by FunToStart