Cliëntenraad

Denk en praat mee over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn.

Pijl

Bij King thuiszorg staat u als cliënt centraal. Daarbij hoort ook inspraak. Onze cliëntenraad biedt u hiervoor alle ruimte. Cliënten, geïnteresseerden of betrokkenen praten in de cliëntenraad met de leidinggevende en denken mee over onderwerpen die voor hen van belang zijn. Soms zijn het praktische zaken, soms gaat het om beleidsvraagstukken.

De Cliëntenraad King thuiszorg is een onafhankelijk advies- en medezeggenschapsorgaan binnen de thuiszorg. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van de (potentiële) cliënten van King thuiszorg in algemene zin. De cliëntenraad vergaderen ongeveer zes keer per jaar met de leidinggevende(n) en/of Zorgcoördinator. De vergaderingen van de cliëntenraad worden vastgelegd in notulen. De raad houdt zich bezig met het verder verbeteren van de positie van de cliënt en het verhogen van de kwaliteit van de zorg.

Visie

Gevraagd en ongevraagd advies

De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van King thuiszorg over allerlei onderwerpen die voor cliënten en mantelzorgers van King thuiszorg van belang kunnen zijn. Advies kan plaatsvinden op verzoek van de Raad van Bestuur, maar de Cliëntenraad kan ook zelf ongevraagd advies geven over zaken die belangrijk zijn voor de cliënten van King thuiszorg. Dit gebeurt vanuit wettelijk gegeven taken en bevoegdheden.

Het algemeen belang van de cliënt staat voorop

De Cliëntenraad richt zich altijd op het algemeen belang van cliënten en hun naasten. Voor vragen, opmerkingen of suggesties van algemene aard kunt u altijd bij ons terecht! De raad behandelt geen individuele klachten van cliënten. Hiermee kunt u terecht bij de klachtenfunctionarissen van King thuiszorg.

Wie zitten in de cliëntenraad?

De cliëntenraad is nagenoeg altijd op zoek naar nieuwe leden en wordt secretarieel ondersteund door King Thuiszorg. Dit kunnen naast cliënten ook vertegenwoordigers of geïnteresseerden zijn. Dat betekent dat uw partner, kinderen, andere familieleden, kennissen of mantelzorgers ook lid kunnen worden van de cliëntenraad. Om lid te worden heeft u geen specifieke kennis nodig. Het belangrijkste is dat u betrokken bent bij de zorg.

Netwerk

Onze cliëntenraad is aangesloten bij de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). Via deze organisatie blijven zij op de hoogte van landelijke en regionale ontwikkelingen. Daarnaast onderhoudt de voorzitter van de Cliëntenraad contacten met onder andere ouderenbonden, cliëntenraden van andere instellingen en het bestuur van King thuiszorg.

King Thuiszorg bij u in de buurt